การศึกษาเลิศล้ำ ศิลปกรรมปรางค์กู่ ทัศนาลัยรุกขเวช วิเศษแก่งเลิงจาน เชิดชูวัฒนธรรมไทย งามวิไลอุทยานมัจฉา  
ข้อมูลอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม


 

ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอเมืองมหาสารคาม
อักษรโรมัน Amphoe Mueang Maha Sarakham
จังหวัด มหาสารคาม
รหัสทางภูมิศาสตร์ 4401
รหัสไปรษณีย์ 44000
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 556.7 ตร.กม.
ประชากร 158,510 คน (พ.ศ. 2557)
ความหนาแน่น 284.73 คน/ตร.กม.
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
พิกัด 16°11′3″N 103°18′4″E
หมายเลขโทรศัพท์ 0 43777182
หมายเลขโทรสาร --------

 
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
 วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรฯ
ระบบข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ระบบการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ
ระบบข้อมูลเกษตรกผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช
ระบบสารสนเทศการผลิตพืช
สารสนเทศจัดการองค์กร


การใช้ปุ๋ยพืชสด
ปุ๋ยหมัก

 แผนพัฒนาการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม
ประชาสัมพันธ์การขึ่นทะเบียนผู้ปลูกข้าวรอบ 2 (นาปรัง 2559/60)

 

 


การเตือนการระบาดศัตรูพืชประจำสัปดาห์
27 ก.พ.2560

ข่าวเตือนภัย "แมลงบั่ว"

ข่าวเตือนภัยการเผาตอซังข้าว
27 ก.พ.2560วันที่ 11 เมษายน 2560 นางละมัย ฤทธิเดช เกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม พร้อมเจ้าหน้าที่แลเกษตรกร ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์์ รดน้ำขอพร โดยมี
นายประยูร สุวรรณคำ เกษตรจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในงานประเพณีสงกรานต์ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม

วันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. นายประยูร สุวรรณคำ เกษตรจังหวัดมหาสารคาม นางละมัย ฤทธิเดช เกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม พร้อมเจ้าหน้าที่มอบปัจจัยการผลิต โครงการสงเสริมการปลูกพืชฤดูแล้งทดแทนนาปรัง ปี 2560 ณ สำนักงานเกษตร
อำเภอเมืองมหาสารคาม

.
วันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. นางละมัย ฤทธิเดช เกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม ประชุมสำนักงานวันจันทร์ เพื่อวางแผนปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร พร้อมมอบปัจจัยในการผลิตเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสดให้กลุ่มข้าวครบวงจรบ้านติ้ว ม.12 ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม


 

วันที่ 9 เมษายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม โดย นางละมัย ฤทธิเดช เกษตรอำเภอเมืองมหาสารคามพร้อมเจ้าหน้าที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ออกร้านนิทรรศการจำหน่ายสินค้าในงาน 124 ปี พยัคฆ์รำลึก ณ สวนพุทธ ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม


 


1. เกิ้ง (Koeng) 8. แก่งเลิงจาน (Kaeng Loeng Chan)
2. เขวา (Khwao) 9. ท่าสองคอน (Tha Song Khon)
3. ท่าตูม (Tha Tum) 10. ลาดพัฒนา (Lat Phatthana)
4. แวงน่าง (Waeng Nang) 11. หนองปลิง (Nong Pling)
5. โคกก่อ (Khok Ko) 12. ห้วยแอ่ง (Huai Aeng)
6. ดอนหว่าน (Don Wan) 13. หนองโน (Nong No)
7. บัวค้อ (ฺBua Kho) 14. ตลาด (Talad)


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน
ข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล


แบบคำร้องขอรับรองแหล่งผลิต
ตามระบบการจัดการ  คุณภาพ GAP ข้าว
แบบประเมินแปลงเกษตรกรเบื้องต้น
GAP ข้าว
แบบประเมินแปลงเกษตรกรเบื้องต้น
GAP พืชอาหาร
แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิต
GAP พืช (สำหรับรายเดี่ยว)
แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิต
GAP พืช (สำหรับกลุ่ม)

 


กรมส่งเสริมการเกษตร ทางเลือกโครงการ แผนพัฒนาการเกษตร อาสาสมัครเกษตร สารสนเทศจัดการองค์กร
เตือนระบาดศัตรูพืช มาตรการประหยัดพลังงาน
ระบบ GFMIS เงินเดือนข้าราชการลูกจ้าง
ศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร เงินเดือนข้าราชการบำนาญ
webmail กรมส่งเสริมฯ สภาเกษตรกรแห่งชาติ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร
GIS ระบบภูมิสารสนเทศ ผลงานวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร วารสารกรมส่งเสริมการเกษตร ถาม/ตอบปัญหาการเกษตร

สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม